Tuesday, January 27, 2015   
  
  
           
 Links Minimize  
 Print    


           
 Ankomst og avgangstider  

Ankomst Rygge flyplass ca 45 minutter før siste innsjekk.
Avgang fra Rygge flyplass 40 minutter etter faktisk flyankomst fra Ryanair.

Ankomst og avgangstider for fly på Rygge

   
           
 Rygge-Ekspressen hovedside  

Rygge-Ekspressen er eneste spesialtilpassede ekspressbuss mellom Oslo og Rygge.

Rygge-ekspressen blir ikke berørt på noen måte av den politiske streiken 28.1.2015.

Avgangstidene er tilpasset alle Ryanair fly

Avgangstider fra Oslo:
Rygge-ekspressen har avgangstider fra Oslo Bussterminal til alle Ryanair flyavganger fra Moss Lufthavn Rygge.
Avgangstidene følger flyavgangene til Ryanair, slik at Rygge-ekspressen vil ankomme flyplassen ca. 45 min. på utland før siste innsjekktid.

Avgangstider fra Moss Lufthavn Rygge:
Rygge-ekspressen har avgangstid fra Moss Lufthavn Rygge ca 40 minutter etter faktisk flyankomst fra Ryanair.

Rute trasé og holdeplasser:

Rygge-ekspressen kjører E6 mellom Oslo Bussterminal og Rygge flyplass.

Rygge-ekspressen stopper på følgende steder:

Oslo bussterminalRyenMortensrud terminal - Korsegården – Moss Lufthavn Rygge

Traséen gjør ruten rask, fleksibel og effektiv for store kundegrupper i Akershus og Oslo-området. Kjøretiden mellom Oslo Bussterminal og Rygge vil være 60 minutter. 

Billetter kjøpes ombord på bussen.

   
           
    

Rygge-Ekspressen kjøres av Unibuss Ekspress AS. Unibuss Ekspress AS er en uavhengig tilbyder av busstjenester, herunder tilbringertransport til og fra Moss lufthavn Rygge.      Se også våre andre produkter.

 

 


   
  
  
Terms Of Use   Privacy Statement