26. januar 2015   
  
  
           
 Ankomst og avgangstider  

Ankomst Rygge flyplass ca 45 minutter før siste innsjekk.
Avgang fra Rygge flyplass 40 minutter etter faktisk flyankomst fra Ryanair.

Ankomst og avgangstider for fly på Rygge

   


           
 Rygge-Ekspressen support og hittegods  

Support: 

Har du spørsmål angående Rygge-ekspressen kan du kontakte vår support avdeling på telefon (+47) 67 98 04 80 eller sende oss en E-post.

Hittegods:

Gjenglemt hittegods på bussene vil bli tatt vare på av oss og levert Oslo politikammer hver onsdag. 

Unibuss ekspress kan ikke sende gjenglemte gjenstander.

Kontaktinformasjon til Rygge-ekspressens supportavdeling er:

Telefon: (+47) 67 98 04 80

Gjenglemt hittegods, inkludert verdisaker som lommebøker, kredittkort, osv. er ikke UniBuss Ekspress sitt ansvar.

Vi leverer uavhentet hittegods hver onsdag til Oslo politikammer.

 

Kontaktinformasjon til Oslo politikammer er:

22 66 90 50, Schweigaards gate 15B, 0191 Oslo, post.oslo@politiet.no

Åpningstider hittegodskontoret

Mandag til fredag 08.15 - 14:30, Lørdag og søndag stengt

 

 

   
           
    

Rygge-Ekspressen kjøres av Unibuss Ekspress AS. Unibuss Ekspress AS er en uavhengig tilbyder av busstjenester, herunder tilbringertransport til og fra Moss lufthavn Rygge.      Se også våre andre produkter.

 

 


   
  
  
Vilkår for bruk   Personvern